स्थानिय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा । न्यायिक क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तरक्रिय कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा जाजरकाेट जिल्लाका ७ वटै स्थानीय तहहरु (स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम २०७५ ) स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम २०७५ अन्तरगत जाजरकाेट जिल्लामा छनाैट भएका याेजनाहरुकाे विवरण जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय जाजरकाेटकाे सांगठनिक संरचना अा व २०७४।०७५ मा जाजरकाेट जिल्लाका ७ वटै स्थानिय तहहरूले संचालन गरेका विभिन्न कार्यक्रम तथा याेजनाहरूकाे बार्षिक समिक्षा प्रगति प्रतिवेदन जिसस पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण आ.व. २०७२-०७३ को केेन्द्रिय तथा आन्तरिक कोष तर्फको बेरुजु विवरण कालो सुचिमा राख्न सिफारीस गरिएको सम्बन्धमा स्थानीय तहको कार्य संचालन बारे

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
महालेखा परिक्षण प्रतिवेदन-२०७०|७१ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-०६-०१ लेखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, जाजरकोटको आर्थिक बर्ष २०७०।७१ को राजश्व/धरौटी/विनियोजनको आर्थिक तथा सो संग सम्बन्धित सम्पुर्ण विवरण यसमा पाइन्छ ।
महालेखा परीक्षण प्रतीवेदन-२०६९|७० लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-०६-०१ लेखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, जाजरकोटको आर्थिक बर्ष २०६९।७० को राजश्व/धरौटी/विनियोजनको आर्थिक तथा सो संग सम्बन्धित सम्पुर्ण विवरण यसमा पाइन्छ ।
माहलेखा परीक्षण प्रतिवेदन-२०७१/७२ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-०६-१६ लेखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, जाजरकोटको आर्थिक बर्ष २०७१।७२ को राजश्व/धरौटी/विनियोजनको आर्थिक विवरण तथा सो संग सम्बन्धित पेश भए सम्मको लेखाको विवरण यसमा पाइने छ।
Skip to toolbar