स्थानिय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा । न्यायिक क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तरक्रिय कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा जाजरकाेट जिल्लाका ७ वटै स्थानीय तहहरु (स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम २०७५ ) स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम २०७५ अन्तरगत जाजरकाेट जिल्लामा छनाैट भएका याेजनाहरुकाे विवरण जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय जाजरकाेटकाे सांगठनिक संरचना अा व २०७४।०७५ मा जाजरकाेट जिल्लाका ७ वटै स्थानिय तहहरूले संचालन गरेका विभिन्न कार्यक्रम तथा याेजनाहरूकाे बार्षिक समिक्षा प्रगति प्रतिवेदन जिसस पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण आ.व. २०७२-०७३ को केेन्द्रिय तथा आन्तरिक कोष तर्फको बेरुजु विवरण कालो सुचिमा राख्न सिफारीस गरिएको सम्बन्धमा स्थानीय तहको कार्य संचालन बारे

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
अा व २०७४।०७५ मा जाजरकाेट जिल्लाका ७ वटै स्थानिय तहहरूले संचालन गरेका विभिन्न कार्यक्रम तथा याेजनाहरूकाे बार्षिक समिक्षा प्रगति प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७५।०६।१६ प्रशासन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा व २०७४।०७५ मा जाजरकाेट जिल्लाका ७ वटै स्थानिय तहहरूले संचालन गरेका विभिन्न कार्यक्रम तथा याेजनाहरूकाे बार्षिक समिक्षा प्रगति प्रतिवेदन
साथै जिल्ला समन्वय समिति जाजरकाेटकाे प्रस्तुती ।
अा व २०७४।०७५ काे बार्षिक समिक्षा कार्यक्रम वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७५।०६।१६ प्रशासन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा व २०७४।०७५ मा जाजरकाेट जिल्लाका ७ वटै स्थानिय तहहरूले संचालन गरेका विभिन्न कार्यक्रम तथा याेजनाहरूकाे बार्षिक समिक्षा प्रगति प्रतिवेदन
साथै जिल्ला समन्वय समिति जाजरकाेटकाे प्रस्तुती ।
जाजरकाेट जिल्लाकाे अा.व. २०७०-०७१ र २०७१-०७२को गा.वि.स को आय व्यय विवरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०६-१० लेखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७०-०७१ र २०७१-०७२को गा.वि.स को आय व्यय विवरण
आ.व. २०७१-०७२को जि.वि.स को आय व्यय विवरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०६-०५ लेखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
यसमा जिल्ला विकास समिति जाजरकोटको आ.व.२०७१-७२ को आयको विवरण पाउन सक्नुहुनेछ|
जाजरकाेट जिल्लाकाे अा.व. २०७०-०७१को जि.वि.स को आय व्यय विवरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०६-०१ लेखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
यसमा जिल्ला विकास समिति जाजरकोटको आ.व.२०७०-७१ को आयको विवरण पाउन सक्नुहुनेछ|
Skip to toolbar